Atelier Prochazka | Babel .
‘Atelier Prochazka Design’, was established in the Brno (Czech Republic), and covering product/interior /graphic design projects, both commercial and personal. Providing also professional visualization services. Atelier is supervised by Mgr.art. Matej Procházka
design, designer, Professional, visualization, 3D, product, graphic, graphics, interior, dizajn, dizajnér, Procházka, Matej Procházka, umenie, art, vizualization, vizu, concept, teaching, developement, web, creative, creativity, ideas, idea, fun, portfolio, images, production, prototype, branding, advertisement, marketing, drawings, draw, sketch, sketching, competetions, service, services, partners, partner, partnership, style
164
single,single-portfolio_page,postid-164,ajax_leftright,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Babel .

Unique design of ceramic jug
Description

The design of this unique ceramic jug is based on the Golden section.

Date
Category
Ceramics, Design, product
About This Project

Ceramic industry is engaged in the manufacture of bricks of different shapes, faience, porcelain and other products made of the ceramic clays by method of firing. It has a deep history in the Slavic countries, and as a designer I find it important to preserve values and cultural heritage.
The design of this unique ceramic jug is based on the Golden section. By the process of stylization of a basic cone shape I attained an aesthetic and functional product. Golden ratio, golden cut or divine section (Lat. Sectio divina) is an irrational number with many intriguing features. Geometric shapes derived from this number are deemed aesthetically very attractive. The design is enriched with graphical elements to disturb the purity of shape. Therefore the graphics are intetionally deformed at its edges, stressing the morphology of the jug while abolishing the minimalist shape principles.
The applied graphics was inspired by Slavic motifs, specifically the region where the author comes from. A modern stylization of folk elements used in region of Moravia and Slovakia corresponds with traditional colours in all variations.
Pure white ceramics is complemented by light beech wood, finished according to its use.

Keramikárstvo alebo keramika je priemyselné odvetvie zaoberajúce sa výrobou tehál rôznych tvarov, fajansových, porcelánových a iných výrobkov z keramických zemín metódou vypaľovania vopred vyformovaných predmetov. Má v slovanských krajinách hlbokú históriu, a ako dizajnér považujem za dôležité, zachovávať hodnoty a kultúru.

Pri navrhovaní tejto jedinečnej keramickej nádoby som sa inšpiroval zlatým rezom. Ide o štylizáciu základného kónického tvaru, aby esteticky aj funkčne spĺňal moje požiadavky. Zlatý rez, zlatý podiel alebo božský rez (lat. sectio divina) je iracionálne číslo s mnohými zaujímavými vlastnosťami. Geometrické tvary odvodené od tohto čísla sa v európskej kultúre považujú za esteticky veľmi príťažlivé a mnohé geometrické proporcie v prírode sú odvodené od tohto čísla. Návrh som variantovo obohatil o grafické prvky, ktoré majú narúšať tvarovú čistotu, preto sa smerom k hlavným častiam (úchyt a hrdlo) akoby naťahujú. Zdôrazňujúc tým tvaroslovie nádoby, ale rušia minimalistické princípy v tvare.
Grafika bola inšpirovaná slovanskými motívmi, odkiaľ ako autor pochádzam. Jedná sa o modernú štylizáciu folklórnych prvkov, používaných v oblastiach Moravy a Slovenska. Tomu sa prispôsobuje aj variantovo volená farebnosť.
Materiálovo sa jedná o čisto bielu keramiku, v spojení so svetlým drevom buku. Drevo je impregnované proti vplyvom vlhkosti.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close