Atelier Prochazka | Design Meeting 2015
‘Atelier Prochazka Design’, was established in the Brno (Czech Republic), and covering product/interior /graphic design projects, both commercial and personal. Providing also professional visualization services. Atelier is supervised by Mgr.art. Matej Procházka
design, designer, Professional, visualization, 3D, product, graphic, graphics, interior, dizajn, dizajnér, Procházka, Matej Procházka, umenie, art, vizualization, vizu, concept, teaching, developement, web, creative, creativity, ideas, idea, fun, portfolio, images, production, prototype, branding, advertisement, marketing, drawings, draw, sketch, sketching, competetions, service, services, partners, partner, partnership, style
16209
single,single-post,postid-16209,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Design Meeting 2015

week full of design in Pilsen

Design Meeting 2015

Last week, from 25. to 31. October 2015, I attended Design Meeting, organized by “Sutnarka” – Ladislav Sutnar FACULTY OF DESIGN AND ART, University of West Bohemia, Pilsen / Plzeň. I participated as a one of the contestants with my graduation work – specific design of a series of “solitaire furniture” – named “Uhol pohľadu” – which was selected by international jury among other  top 10 works of Design Meeting. I was the only “representative” of Slovakia. I want to thank very much to the entire organization for a busy schedule and a complete full-service. The school is at a very high level, equipment available to its students, as well as outputs – projects of the students are very good. I think I can compare it, since I have seen quite a few colleges and universities focused on design, but this is the way I think it should look like. I met some outstanding young people from various fields of design and art, namely – Patkós Luca, Chun Yung Wang, Nerea Simon Baile, Stanislava Širočková, Tzu-Hsiang Lin, Tiffany Halbritter – I hope we will meet again, maybe on some future project. Thank you for putting up with me :).
We also had the opportunity to personally meet with lecturers and representatives of universities from USA, Germany, Netherlands, Sweden, Italy, Poland, Hungary, Ukraine as well as representatives from Slovak and Czech design schools and universities, and many others. My work was awarded 4th place, but still better to be 4th and have an opportunity to met this incredible people, than the prize alone. It have certainly a much better value for my future and I am incredibly grateful for it. During the week the university also organized a visit of the Prague Designblok for all participants of the Design Meeting. I am happy that I had a chance to meet with Mgr. art. Ing. Marian Laššák, ArtD.  there. We know each other from school, and at Designblok he showcased his new project – Panelák.

Thank you for everything and i really appreciate it .


Matej Procházka

 

Minulý týždeň, to jest od 25.-eho do 31-ého. októbra 2015, som sa zúčastnil akcie Design Meeting, usporiadanej – “Sutnarkou” – LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART, UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA , Pilsen / v Plzni. Túto možnosť som dostal po tom, čo moju prácu – konkrétne návrh série solitérov – Uhol pohľadu, medzinárodná porota vybrala medzi TOP 10 prác. Bol som jediný “reprezentant” Slovenska. Nedá mi sa nepoďakovať celej organizácii za nabitý program, akcie a kompletný full-servis. Škola je na VEĽMI vysokej úrovni, ako výbavou,  tak prístupom k študentom, ako aj výstupy samotných študentov boli veľmi kvalitné. Mal som to s čím porovnať, kedže som za svoj život videl dosť vysokých škôl a univerzít tohoto zamerania, ale práve takto si predstavujem žeby to malo vyzerať.
Mal som možnosť stretnúť vynikajúcich mladých ľudí z rôznych oborov designu a umenia, menovite najmä – Patkós Luca, Chun-Yung Wang, Nerea Simón Baile, Stanislava Širočková, Tzu-Hsiang Lin, Tiffany Halbritter, ktorým ďakujem že to so mnou celý týždeň vydržali. Mali sme možnosť osobne sa stretnúť s prednášajúcimi a zástupcami univerzít z  USA, Nemecka, Holandska, Švédska, Talianska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny ako aj so zástupcami slovesnkých a českých škôl so zameraním na design, a inými. Takmer so všetkými som mal možnosť a stihol som sa zoznámiť aj osobne, vymeniť si kontakty.
Moja práca obsadila celkovo 4-té miesto zo všetkých prihlásených prác. Keď si predstavím, žeby som mal prísť len na jeden večer, vyhlásenie výsledkov a získať síce cenu a vyššie umiestnenie, tak som rád, že som mal možnosť radšej stráviť celý týždeň v tejto spoločnosti. Určite to má pre moju budúcnosť oveľa vyššiu hodnotu a som za to neskutočne vďačný.
Počas týždňa sme mali možnosť pozrieť si aj pražský Designblok. Tam vyzdvihnem najmä možnosť, že sa mi po dlhej dobe podarilo stretnúť s Mgr. art. Ing. Mariánom Laššákom, ArtD. s ktorým sa poznáme ešte zo školy, a na Designbloku vytavoval svoj nový projekt – Panelák.

Za všetko ďakujem a neuveriteľne si to vážim.

Matej Procházka

 

SAM_4668SAM_4566SAM_4371SAM_4349SAM_4666SAM_4263SAM_4511SAM_4255SAM_4214SAM_4285

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
No Comments

Post A Comment

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close